Kaunas D., ir Navickienė A. „Pokalbis Su pirmąja ,Knygotyros‘ vyriausiąja Redaktore Ir Ilgamete Redaktorių Kolegijos Nare Docente Genovaite Raguotiene“. Knygotyra, T. 76, 2021 m.liepos, p. 7-16, doi:10.15388/Knygotyra.2021.76.72.