LIŠKEVIČIENĖ J. „KONRADAS GIOTKĖ – XVII AMŽIAUS PIRMOSIOS PUSĖS VILNIAUS GRAVERIS“. Knygotyra, T. 55, 2010 m.sausio, p. 54-79, doi:10.15388/kn.v55i0.3491.