ISAČENKO T. „METROPOLIJOS SKRIPTORIUMO RANKRAŠČIAI RUSIJOS IR LIETUVOS BIBLIOTEKOSE (UNIKALAUS VILNIAUS RANKRAŠTINIO HERBARIUMO KLAUSIMU)“. Knygotyra, T. 54, 2010 m.sausio, p. 186-98, doi:10.15388/kn.v54i0.3578.