TEMČINAS S. „ARCHIMANDRITO SERGIJAUS KIMBARO LAIKAIS (1532‒1557) SUPRASLIO VIENUOLYNO ĮSIGYTI RANKRAŠČIAI“. Knygotyra, T. 54, 2010 m.sausio, p. 173-85, doi:10.15388/kn.v54i0.3579.