JUONYTĖ ŽIVILĖ. „LIETUVOS ŽYDŲ RELIGINĖ KNYGA 1928–1940 METŲ ,BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOSE‘“. Knygotyra, T. 63, 2014 m.sausio, p. 129-42, doi:10.15388/kn.v63i0.4006.