NAVICKIENĖ A. „INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ REGLAMENTUOJANTYS TEISINIAI DOKUMENTAI XIX A. PIRMOSIOS PUSĖS CARŲ VALDOMOJE LIETUVOJE“. Knygotyra, T. 53, 2015 m.sausio, p. 198-16, doi:10.15388/kn.v53i0.7813.