POCYTĖ S. „MARTYNO JANKAUS IR PRŪSŲ LIETUVIŲ TAUTINĖS KULTŪRINĖS VEIKLOS ATSPINDYS ,VARPO‘ PUSLAPIUOSE (1889–1905)“. Knygotyra, T. 52, 2015 m.sausio, p. 70-89, doi:10.15388/kn.v52i0.7867.