TIJŪNĖLIENĖ O. „LIETUVIŲ KALBOS DRAUDIMO INTERPRETACIJA 1889 M. ,VARPO‘ PUSLAPIUOSE“. Knygotyra, T. 52, 2015 m.sausio, p. 116-25, doi:10.15388/kn.v52i0.7870.