MIGOŃ K. „XIX A. PABAIGOS–XX A. PRADŽIOS EUROPOS NACIONALINĖ (ETNINĖ) KNYGA“. Knygotyra, T. 52, 2015 m.sausio, p. 186-9, doi:10.15388/kn.v52i0.7875.