DAPKUTĖ D., ir BUČINSKYTĖ I. „LIETUVIŲ IŠEIVIJOS KATALIKŲ IR LIBERALŲ IDEOLOGINIŲ SROVIŲ ARCHYVINIS PAVELDAS: AKTUALUMAS IR PRIEINAMUMAS“. Knygotyra, T. 50, 2015 m.sausio, p. 21-37, doi:10.15388/kn.v50i0.7910.