VĖLAVIČIENĖ S. „KANADOS LIETUVIŲ SPAUDA IR IŠEIVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINIO GYVENIMO REFLEKSIJA JOJE“. Knygotyra, T. 50, 2015 m.sausio, p. 86-96, doi:10.15388/kn.v50i0.7914.