NAVICKIENĖ A. „PIRMIEJI XIX A. EMIGRACINĖS SPAUDOS PAMINKLAI: PARYŽIUJE IŠĖJUSIOS KIPRIJONO JUOZAPO ZABIČIO-NEZABITAUSKIO KNYGELĖS“. Knygotyra, T. 50, 2015 m.sausio, p. 97-113, doi:10.15388/kn.v50i0.7915.