PILKAUSKAITĖ J. „TURKIJOS SPAUDA: NUO ATSIRADIMO IKI ŠIŲ DIENŲ“. Knygotyra, T. 50, 2015 m.sausio, p. 258-63, doi:10.15388/kn.v50i0.7928.