LIETUVNINKAITĖ N. „KVIETIMAS Į KNYGOTYROS STUDIJAS“. Knygotyra, T. 49, 2015 m.sausio, p. 269-71, doi:10.15388/kn.v49i0.8028.