BUTKEVIČIUS A. „LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO SVEIKINIMAS TARPTAUTINEI MOKSLINEI KONFERENCIJAI ,KRISTIJONO DONELAIČIO EPOCHOS KNYGOS KULTŪRA DAUGIATAUTĖJE PRŪSIJOS VISUOMENĖJE‘“. Knygotyra, T. 64, 2015 m.sausio, p. 9, doi:10.15388/kn.v64i0.8210.