BONČKUTĖ R. „DVI ASMENINĖS BIBLIOTEKOS–VIENA VIZIJA: SIMONAS DAUKANTAS IR JURGIS PLATERIS“. Knygotyra, T. 65, 2015 m.sausio, p. 48-65, doi:10.15388/kn.v65i0.8452.