Dovnar, Larisa. „NEVALSTYBINĖ KALBA VAKARŲ IR SOVIETINĖS BALTA RUSIJOS KNYGŲ L EIDYBOJE ( 1921–1939 ) : LYGINAMOSIOS ANALIZĖS BANDYMA S“. Knygotyra 660 (birželio 23, 2016): 129-147. žiūrėta gegužės 14, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10021.