Kažuro, Ina. „LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS SPAUSTUVIŲ PRIVILEGIJOS“. Knygotyra 680 (birželio 14, 2017): 38-82. žiūrėta liepos 7, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10716.