Vaitkevičiūtė, Viktorija, ir Sondra Rankelienė. „KRAŽIŲ JĖZUITŲ KOLEGIJOS KNYGOS VILNIAUS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOJE“. Knygotyra 680 (birželio 14, 2017): 254-342. žiūrėta birželio 19, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10723.