KAUNAS, DOMAS. „TAUTINIO ATGIMIMO LIETUVIŠKOSIOS SPAUDOS ISTORIJOS NARATYVAI MARTYNO JANKAUS ATSIMINIMUOSE: KNYGOTYRINĖS ŠALTINIOTYROS ASPEKTAS“. Knygotyra 600 (sausio 1, 2013): 63-83. žiūrėta rugsėjo 25, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1373.