Gudinavičius, Arūnas, ir Laima Naktinytė. „Garsinės Knygos kompaktinėse plokštelėse Lietuvoje“. Knygotyra 570 (sausio 1, 2011): 153-171. žiūrėta spalio 1, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1485.