KOSAKOVSKAJA, JEKATERINA. „KNYGŲ LEIDYBA LIETUVOJE NACIŲ OKUPACIJOS METAIS (1941–1944)“. Knygotyra 570 (sausio 1, 2011): 100-1230. žiūrėta sausio 24, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1487.