HERMANN, ARTHUR. „RETI IŠEIVIJOS SPAUDINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIO-TEKOJE“. Knygotyra 560 (sausio 1, 2011): 287-294. žiūrėta lapkričio 28, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1498.