HERMANN, ARTHUR. „RETI IŠEIVIJOS SPAUDINIAI LIETUVIŲ KULTŪROS INSTITUTO BIBLIO-TEKOJE“. Knygotyra 560 (sausio 1, 2011): 287-294. žiūrėta gegužės 11, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1498.