LIETUVNINKAITĖ, NIJOLĖ. „PREZIDENTO ANTANO SMETONOS ASMENINĖ BIBLIOTEKA: PAVELDAS IR TYRIMAI“. Knygotyra 560 (sausio 1, 2011): 274-284. žiūrėta rugsėjo 21, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1499.