ILGIEWICZ, HENRYKA. „VILNIAUS MOKSLO BIČIULIŲ DRAUGIJOS (1907–1939) BIBLIOTEKA: KOMPLEKTAVIMAS IR FONDŲ RAIDA“. Knygotyra 560 (sausio 1, 2011): 217-234. žiūrėta rugpjūčio 5, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1502.