Kažuro, Ina. „XVIII A. Antrosios pusės Vilniaus Spaustuvininkų Ornamentai Kaip Knygos Istorijos šaltinis“. Knygotyra 730 (sausio 13, 2020): 26-61. žiūrėta rugpjūčio 5, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/15775.