Navickienė, Aušra. „Eduardas Volteris Ir XX A. Pradžios Knygos Mokslo Institucionalizacija“. Knygotyra 730 (sausio 13, 2020): 230-263. žiūrėta gruodžio 7, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/15782.