Vaitkevičiūtė Viktorija. „Inkunabulų Sklaidos Ir Funkcionavimo Ypatumai: Lietuvos Atminties Institucijų Rinkinių Atvejai“. Knygotyra 740 (liepos 9, 2020): 7-34. žiūrėta spalio 24, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/18601.