Dapkutė Daiva. „Nuo „sumuštinio“ Iki ,Santaros‘: Nerimtai Rimti JAV Lietuvių Studentų Leidiniai“. Knygotyra 740 (liepos 9, 2020): 141-167. žiūrėta spalio 20, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/18605.