Kolevinskienė Žydronė. „Moterų literatūra išeivijoje 1950–1990 Metais: Kanono Klausimas“. Knygotyra 740 (liepos 9, 2020): 168-187. žiūrėta birželio 18, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/18606.