Budriūnienė Jolanta. „JAV Lietuvių kultūrinė Spauda Anglų Kalba (1950–1990) lietuviškosios tapatybės Sklaidos Aspektu“. Knygotyra 740 (liepos 9, 2020): 188-208. žiūrėta spalio 20, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/18607.