KAUNAS, DOMAS. „MARTYNO JANKAUS TEKSTAI IR KONTEKSTAI JONO ŠLIŪPO KNYGOJE ,LIETUVISZKIEJIE RASZTAI IR RASZTININKAI‘“. Knygotyra 610 (sausio 1, 2013): 299-324. žiūrėta gruodžio 5, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1952.