RUDŽIONIENĖ, JURGITA. „SPAUDOS STATISTIKA: RAIDOS IR ŠALTINIŲ ĮŽVALGOS“. Knygotyra 610 (sausio 1, 2013): 130-145. žiūrėta liepos 6, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/1960.