BRAZIŪNIENĖ, ALMA. „AŠTUONIOLIKTOJI SHARP KONFERENCIJA HELSINKYJE“. Knygotyra 550 (sausio 1, 2010): 357-360. žiūrėta liepos 28, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3474.