STONKIENĖ, MARIJA, ERIKA JANIŪNIENĖ, ir RENATA MATKEVIČIENĖ. „FORMALIOJI MOKSLO KOMUNIKACIJA MOKSLO LEIDINIUOSE „KNYGOTYRA“ IR ,INFORMACIJOS MOKSLAI‘: KIEKYBINIS TYRIMAS“. Knygotyra 540 (sausio 1, 2010): 0-0. žiūrėta lapkričio 29, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3568.