ISAČENKO, TATJANA. „METROPOLIJOS SKRIPTORIUMO RANKRAŠČIAI RUSIJOS IR LIETUVOS BIBLIOTEKOSE (UNIKALAUS VILNIAUS RANKRAŠTINIO HERBARIUMO KLAUSIMU)“. Knygotyra 540 (sausio 1, 2010): 186-198. žiūrėta lapkričio 30, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3578.