TEMČINAS, SERGEJUS. „ARCHIMANDRITO SERGIJAUS KIMBARO LAIKAIS (1532‒1557) SUPRASLIO VIENUOLYNO ĮSIGYTI RANKRAŠČIAI“. Knygotyra 540 (sausio 1, 2010): 173-185. žiūrėta gruodžio 2, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/3579.