KOŽENEVSKAJA, EMILIJA. „ŠIAULIŲ ,KULTŪROS‘ BENDROVĖS (1920–1937) KNYGŲ MENINĖ KULTŪRA“. Knygotyra 630 (sausio 1, 2014): 143-166. žiūrėta spalio 24, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/4005.