JUONYTĖ, ŽIVILĖ. „LIETUVOS ŽYDŲ RELIGINĖ KNYGA 1928–1940 METŲ ,BIBLIOGRAFIJOS ŽINIOSE‘“. Knygotyra 630 (sausio 1, 2014): 129-142. žiūrėta spalio 24, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/4006.