NAVICKIENĖ, AUŠRA. „INTELEKTINĘ NUOSAVYBĘ REGLAMENTUOJANTYS TEISINIAI DOKUMENTAI XIX A. PIRMOSIOS PUSĖS CARŲ VALDOMOJE LIETUVOJE“. Knygotyra 530 (sausio 1, 2015): 198-216. žiūrėta birželio 16, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7813.