TIJŪNĖLIENĖ, ONA. „LIETUVIŲ KALBOS DRAUDIMO INTERPRETACIJA 1889 M. ,VARPO‘ PUSLAPIUOSE“. Knygotyra 520 (sausio 1, 2015): 116-125. žiūrėta sausio 29, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7870.