JANTSON, SIGNE. „XIX A. Pabaigos–XX A. PRADŽIOS ESTIJOS KNYGŲPREKYBININKAI, LEIDĖJAI IR SPAUDOS DARBUOTOJAI“. Knygotyra 520 (sausio 1, 2015): 231-241. žiūrėta rugsėjo 27, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7879.