VĖLAVIČIENĖ, SILVIJA. „KANADOS LIETUVIŲ SPAUDA IR IŠEIVIŲ BENDRUOMENĖS KULTŪRINIO GYVENIMO REFLEKSIJA JOJE“. Knygotyra 500 (sausio 1, 2015): 86-96. žiūrėta birželio 25, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7914.