JAUNMUKTANE, GUNTA. „PABĖGĖLIŲ STOVYKLŲ VOKIETIJOJE DOKUMENTAI (1945–1950) LATVIJOS AKADEMINĖJE BIBLIOTEKOJE“. Knygotyra 500 (sausio 1, 2015): 244-252. žiūrėta sausio 21, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/7926.