BUTKEVIČIUS, ALGIRDAS. „LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRO PIRMININKO SVEIKINIMAS TARPTAUTINEI MOKSLINEI KONFERENCIJAI ,KRISTIJONO DONELAIČIO EPOCHOS KNYGOS KULTŪRA DAUGIATAUTĖJE PRŪSIJOS VISUOMENĖJE‘“. Knygotyra 640 (sausio 1, 2015): 9. žiūrėta gruodžio 4, 2022. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8210.