ZANDERS, VIESTURS. „KRISTIJONO DONELAIČIO ,METŲ‘ VERTIMAI Į LATVIŲ KALBĄ XIX A. ANTROJE PUSĖJE–XX AMŽIUJE“. Knygotyra 640 (sausio 1, 2015): 281-287. žiūrėta sausio 25, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8227.