BONČKUTĖ, ROMA. „DVI ASMENINĖS BIBLIOTEKOS–VIENA VIZIJA: SIMONAS DAUKANTAS IR JURGIS PLATERIS“. Knygotyra 650 (sausio 1, 2015): 48-65. žiūrėta sausio 27, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8452.