BEREZAUSKIENĖ, AUDRONĖ. „HALINOS DIDŽIULYTĖS-MOŠINSKIENĖS IR ALGIRDO MOŠINSKIO ASMENINĖ BIBLIOTEKA“. Knygotyra 650 (sausio 1, 2015): 149-177. žiūrėta sausio 21, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/8455.