1.
Drungilienė G. MOTERS LEKTŪRA VIDURAMŽIŲ LIETUVOJE: KUNIGAIKŠTIENĖ ONA IR DARATOS IŠ MONTAU „GYVENIMAS“. BS [Prieiga per internetą]. 2016 m.birželio23 d. [žiūrėta 2021 m.kovo7 d.];660:21-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10015