1.
Dovnar L. NEVALSTYBINĖ KALBA VAKARŲ IR SOVIETINĖS BALTA RUSIJOS KNYGŲ L EIDYBOJE ( 1921–1939 ) : LYGINAMOSIOS ANALIZĖS BANDYMA S. BS [Prieiga per internetą]. 2016 m.birželio23 d. [žiūrėta 2021 m.gegužės14 d.];660:129-47. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/knygotyra/article/view/10021